Dňa 30. júna 2021 sa po takmer jeden a polročnej pauze spôsobenej koronakrízou uskutočnilo stretnutie starostiek a starostov prihraničných mestských častí Bratislavy a miest a obcí dolnorakúskeho a burgenlandského okolia pri petržalskom bunkri B-S 8 „Hřbitov“.
Záujem starostiek a starostov a zástupcov mestských častí Bratislavy a kolegýň a kolegov z Rakúska bol veľký: medzi zúčastnenými účastníkmi boli zástupcovia mestských častí Bratislavy z Čunova, Rusoviec, Jaroviec, Devína, Devínskej Novej Vsi, Starého Mesta, Záhorskej Bystrice, Petržalského mládežníckeho parlamentu, zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a zástupcovia deviatich prihraničných dolnorakúskych a burgenlandských miest a obcí. Na týchto linkoch nájdete fotodokumentáciu z tohto veľmi vydareného stretnutia ako aj podrobnejšie informácie z jeho priebehu: Bratislava | Spolupráca prihraničných bratislavských mestských častí s rakúskym okolím – BAUM CITYREGION alebo Facebook.
Bunker B-S 8 M. Košírer

Most Slobody, M. Velček

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE Hlavné mesto SR Bratislava, NÖ.Regional (Dolné Rakúsko) a Wirtschaftsagentur Burgenland Vás srdečne pozývajú na nasledovné podujatie, ktoré sa koná v rámci EU-Interreg Projektu baum_cityregion:   Konferencia Bratislava a okolie Už v poradí piata...

BORDER WALK Židovské Kittsee – Pozvánka

Projekt „baum_cityregion“ Vás srdečne pozýva na BORDER WALK– komentovaná vychádzka na tému Židovské Kittsee. UPDATE: Kapacita Border Walk - Židovské Kittsee je už naplnená. Ďakujeme za pochopenie. Dátum: 21. máj 2022 o 14:00 hod., cca. 2 hod. Začiatok: Zámok...

BORDER WALK Židovská Bratislava

Už túto nedeľu, 24.04.2022 sa uskutoční druhá "Border Walk", komentovaná vychádzka v dvojjazyčnom formáte so sprievodcom, tentokrát na tému Židovská Bratislava. Ďakujeme za Váš veľký záujem o účasť na Border Walk! Kapacita obidvoch vychádzok v čase o 10:00 aj 14:00...

BORDER WALK – Pozvánka

Projekt „baum_cityregion“ Vás srdečne pozývana BORDER WALKs - komentované vychádzky na témy Rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave a Židovská Bratislava.  1. Border Walk Téma: Rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave Dátum: 9. apríl 2022 o 10:00 hod. a o 14:00 hod.,...