Dňa 30. júna 2021 sa po takmer jeden a polročnej pauze spôsobenej koronakrízou uskutočnilo stretnutie starostiek a starostov prihraničných mestských častí Bratislavy a miest a obcí dolnorakúskeho a burgenlandského okolia pri petržalskom bunkri B-S 8 „Hřbitov“.
Záujem starostiek a starostov a zástupcov mestských častí Bratislavy a kolegýň a kolegov z Rakúska bol veľký: medzi zúčastnenými účastníkmi boli zástupcovia mestských častí Bratislavy z Čunova, Rusoviec, Jaroviec, Devína, Devínskej Novej Vsi, Starého Mesta, Záhorskej Bystrice, Petržalského mládežníckeho parlamentu, zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a zástupcovia deviatich prihraničných dolnorakúskych a burgenlandských miest a obcí. Na týchto linkoch nájdete fotodokumentáciu z tohto veľmi vydareného stretnutia ako aj podrobnejšie informácie z jeho priebehu: Bratislava | Spolupráca prihraničných bratislavských mestských častí s rakúskym okolím – BAUM CITYREGION alebo Facebook.
Bunker B-S 8 M. Košírer

Most Slobody, M. Velček

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE Hlavné mesto SR Bratislava, NÖ.Regional (Dolné Rakúsko) a Wirtschaftsagentur Burgenland Vás srdečne pozývajú na nasledovné podujatie, ktoré sa koná v rámci EU-Interreg Projektu baum_cityregion:   Konferencia Bratislava a okolie Už v poradí piata...