Dňa 30. júna 2021 sa po takmer jeden a polročnej pauze spôsobenej koronakrízou uskutočnilo stretnutie starostiek a starostov prihraničných mestských častí Bratislavy a miest a obcí dolnorakúskeho a burgenlandského okolia pri petržalskom bunkri B-S 8 „Hřbitov“.
Záujem starostiek a starostov a zástupcov mestských častí Bratislavy a kolegýň a kolegov z Rakúska bol veľký: medzi zúčastnenými účastníkmi boli zástupcovia mestských častí Bratislavy z Čunova, Rusoviec, Jaroviec, Devína, Devínskej Novej Vsi, Starého Mesta, Záhorskej Bystrice, Petržalského mládežníckeho parlamentu, zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a zástupcovia deviatich prihraničných dolnorakúskych a burgenlandských miest a obcí. Na týchto linkoch nájdete fotodokumentáciu z tohto veľmi vydareného stretnutia ako aj podrobnejšie informácie z jeho priebehu: Bratislava | Spolupráca prihraničných bratislavských mestských častí s rakúskym okolím – BAUM CITYREGION alebo Facebook.
Bunker B-S 8 M. Košírer

Most Slobody, M. Velček

BORDER WALK – Pozvánka

Projekt „baum_cityregion“ Vás srdečne pozývana BORDER WALKs - komentované vychádzky na témy Rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave a Židovská Bratislava.  1. Border Walk Téma: Rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave Dátum: 9. apríl 2022 o 10:00 hod. a o 14:00 hod.,...