Hl. mesto SR Bratislava, NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland organizujú v rámci INTERREG VA SK-AT projektu „baum_cityregion“ a tento rok v spolupráci s Dunajským fondom už štvrtú konferenciu o (a pre) cezhraničnom mestskom regióne Bratislava a okolie.

Konferencia Bratislava a okolie + Fórum Dunajského fondu
Téma: „mesto-krajina-rieka“
Verejné priestory a prírodná krajina na brehoch riek sa stali pre atraktívne mesto
21. storočia „Must Have“. Konferencia ponúka prehľad o týchto územiach v cezhraničnom mestskom regióne Bratislava a okolie ako aj mimo tohto regiónu.
Ako vznikli dôležité chránené územia, aké príklady dobrej praxe existujú a aký význam má cezhraničná spolupráca v prírodných rezerváciách?

Informácie o detailnom programe, prihláške a o možnosti dopravy na miesto konferencie budú k dispozícii v októbri 2021.

Kontakt baum_cityregion: office@baumregion.eu
Kontakt Dunajský fond: cef@cef.sk

Stretnutie starostiek a starostov

Dňa 30. júna 2021 sa po takmer jeden a polročnej pauze spôsobenej koronakrízou uskutočnilo stretnutie starostiek a starostov prihraničných mestských častí Bratislavy a miest a obcí dolnorakúskeho a burgenlandského okolia pri petržalskom bunkri B-S 8 „Hřbitov“. Záujem...