Hl. mesto SR Bratislava, NÖ.Regional a Wirtschaftsagentur Burgenland organizujú v rámci INTERREG VA SK-AT projektu „baum_cityregion“ a tento rok v spolupráci s Dunajským fondom už štvrtú konferenciu o (a pre) cezhraničnom mestskom regióne Bratislava a okolie.

Konferencia Bratislava a okolie + Fórum Dunajského fondu
Téma: „mesto-krajina-rieka“
Verejné priestory a prírodná krajina na brehoch riek sa stali pre atraktívne mesto
21. storočia „Must Have“. Konferencia ponúka prehľad o týchto územiach v cezhraničnom mestskom regióne Bratislava a okolie ako aj mimo tohto regiónu.
Ako vznikli dôležité chránené územia, aké príklady dobrej praxe existujú a aký význam má cezhraničná spolupráca v prírodných rezerváciách?

Informácie o detailnom programe, prihláške a o možnosti dopravy na miesto konferencie budú k dispozícii v októbri 2021.

Kontakt baum_cityregion: office@baumregion.eu
Kontakt Dunajský fond: cef@cef.sk

Výročná správa 2020

V rámci  projektu baum2020 bola v októbri vypracovaná v poradí už tretia Výročná správa, v ktorej nájdete popis hlavných míľnikov platformy spolupráce medzi hlavným mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi z Dolného Rakúska NÖ.Regional a z Burgenlandu...