Dňa 18.10.2022 sa v rakúskom Marcheggu uskutočnila v poradí piata Konferencia Bratislava a okolie. V sýpke Zámku Marchegg sa stretlo približne 160 účastníkov zo Slovenska a Rakúska. Tohtoročným mottom konferencie bola „Cezhraničná kultúra: zabudnuté príbehy“ a jej cieľom bolo podnietiť cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Konferencia, ktorú moderoval spisovateľ Michal Hvorecký, sa zaoberala celým radom tém od starej, viacjazyčnej Bratislavy cez rímske a židovské dedičstvo regiónu až po tému hranice a Viedenskej električky, čo sú všetko témy, ktoré formujú identitu prihraničného regiónu.

Program na stiahnutie.

Mesto Bratislava a okolité rakúske obce po stáročia fungovali ako spoločný región, ktorý prerušilo približne 40-ročné rozdelenie železnou oponou. Jedinečnosť tohto regiónu zdôraznil v hlavnom príspevku o viacjazyčnosti v starej Bratislave Jozef Tancer, literárny vedec a historik pôsobiaci na Univerzite Komenského v Bratislave. Pán Tancer nám vo svojej prednáške priblížil spomienky Bratislavčanov z medzivojnového obdobia a ich jazykové prostredie – ponúkol prierez rôznorodým jazykovým, etnickým a náboženským zázemím mesta. Viacjazyčnosť bola vtedy takpovediac na dennom poriadku. Vtedajšiu jazykovú zmes dnes nájdeme najmä v rakúskom a maďarskom okolí Bratislavy – vďaka obyvateľom, ktorí sa prisťahovali zo Slovenska, sa viacjazyčnosť vrátila aj do nášho spoločného regiónu. Ďalšou inšpiráciou pre účastníkov konferencie bol pohľad na fungovanie Dolnorakúskej krajinskej výstavy 2022 ako projektu regionálneho rozvoja a na existujúci projekt spolupráce na burgenlandsko-maďarskej hranici s názvom „Border-Histories“.

Následne boli predstavené tri projektové zámery pre pohraničnú oblasť, o ktorých diskutovali viacerí rečníci zo Slovenska a Rakúska:

– Ocenenie stredoeurópskeho kultúrneho dedičstva regiónu za hranicami: Antická Gerulata v Bratislave-Rusovciach a bývalé rímske mesto Carnuntum sú dve významné rímske lokality v Bratislave a okolí.

– Vytvorenie „Stredoeurópskej židovskej kultúrnej cesty“ so zameraním na Bratislavu a východné Rakúsko.

– Zvýšenie kultúrneho potenciálu Viedenskej električky: Prezentovaná bola idea Pop-up múzea a spoločné aktivity pri príležitosti 110. výročia v roku 2024.

Čo dodať na záver? Všetky prezentované „zabudnuté príbehy kultúry z pohraničia“ majú na to, aby sa stali spoločným tmelom SK-AT cezhraničného regiónu. Náš projekt baum_cityregion ponúkol rôznym zainteresovaným aktérom priestor na prezentáciu a ďalší rozvoj ich nápadov pre cezhraničnú spoluprácu.

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE Hlavné mesto SR Bratislava, NÖ.Regional (Dolné Rakúsko) a Wirtschaftsagentur Burgenland Vás srdečne pozývajú na nasledovné podujatie, ktoré sa koná v rámci EU-Interreg Projektu baum_cityregion:   Konferencia Bratislava a okolie Už v poradí piata...

BORDER WALK Židovské Kittsee – Pozvánka

Projekt „baum_cityregion“ Vás srdečne pozýva na BORDER WALK– komentovaná vychádzka na tému Židovské Kittsee. UPDATE: Kapacita Border Walk - Židovské Kittsee je už naplnená. Ďakujeme za pochopenie. Dátum: 21. máj 2022 o 14:00 hod., cca. 2 hod. Začiatok: Zámok...

BORDER WALK Židovská Bratislava

Už túto nedeľu, 24.04.2022 sa uskutoční druhá "Border Walk", komentovaná vychádzka v dvojjazyčnom formáte so sprievodcom, tentokrát na tému Židovská Bratislava. Ďakujeme za Váš veľký záujem o účasť na Border Walk! Kapacita obidvoch vychádzok v čase o 10:00 aj 14:00...

BORDER WALK – Pozvánka

Projekt „baum_cityregion“ Vás srdečne pozývana BORDER WALKs - komentované vychádzky na témy Rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave a Židovská Bratislava.  1. Border Walk Téma: Rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave Dátum: 9. apríl 2022 o 10:00 hod. a o 14:00 hod.,...