Aktualizácia Infobrožúrky pre Slovákov žijúcich v Rakúsku

Od prvého vydania „Brožúrky pre Slovenky a Slovákov žijúcich v rakúskom pohraničí“ uplynuli už skoro dva roky, počas ktorých niektoré dôležité informácie stratili platnosť alebo naopak, pribudli nové. V rámci projektu baum_cityregion sme preto pripravili jej aktualizáciu, pričom obsah a témy, rozdelené do 12 kapitol, zostali takmer rovnaké. Slovenky a Slováci bývajúci v prihraničných rakúskych obciach v okolí Bratislavy sa tak prehľadne na jednom mieste môžu dozvedieť užitočné informácie, potrebné pre ich každodenný život v Rakúsku.

Druhé vydanie brožúrky z decembra 2022 si môžete prečítať TU alebo ju nájdete na podstránke „Médiá a odkazy“. Brožúrka je k dispozícii v slovenskom a nemeckom jazyku. Okrem zhrnutia najdôležitejších informácií ponúka aj množstvo odkazov na ďalšie stránky, kde sa o daných témach môžete dozvedieť viac.

Výročná správa 2020

V rámci  projektu baum2020 bola v októbri vypracovaná v poradí už tretia Výročná správa, v ktorej nájdete popis hlavných míľnikov platformy spolupráce medzi hlavným mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi z Dolného Rakúska NÖ.Regional a z Burgenlandu...