Obnova autobusového spojenia Bratislava – Wolfsthal – Hainburg

SEPT 05, 2022

Po desaťmesačnej prestávke opäť premáva od pondelka 05.09.2022 cezhraničná autobusová linka 901 z Bratislavy do Hainburgu an der Donau. Túto pôvodne komerčne prevádzkovanú linku, ktorá bola prerušená z dôvodu stratovosti, sa podarilo obnoviť a dlhodobo zabezpečiť prostredníctvom integrácie do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Iniciatíva pritom vyšla práve z projektu Interreg SK-AT baum_cityregion, ktorý následne aj viedol úspešné rokovania o financovaní a zabezpečil prekladateľské služby. Prvýkrát je cezhraničná autobusová linka financovaná spoločne Rakúskom a Slovenskom – financovanie zabezpečujú traja partneri, Bratislavský samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava a spolková krajina Dolné Rakúsko.

Pri príležitosti obnovenia autobusového spojenia sa na východzej/konečnej zastávke v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia s vysokými predstaviteľmi partnerských subjektov. Obnovenie prevádzky tejto linky je mimoriadne dobrou správou pre obyvateľov Bratislavy a pre dolnorakúske okolie hlavného mesta Slovenska. Pre tím baum_cityregion je to určite najdôležitejší úspech roku 2022 – dúfame, že bude slúžiť ako vzor na iniciovanie ďalších cezhraničných autobusových spojení v budúcnosti.

Link: https://imhd.sk/ba/route-line/901

Bus901_PK (c) baum_cityregion

Bus901_PK (c) baum_cityregion

Foto_Bus901_PK (c) baum_cityregion
Tlačová konferencia 06.09.2022 pod Mostom SNP v Bratislave:
Gerhard Schödinger, poslanec Dolnorakúskeho parlamentu a starosta Wolfsthalu, vystúpil s jedným z príhovorov počas TK: „Táto cezhraničná autobusová linka je pre náš región životne dôležitá, preto veľmi vítam, že sa podarilo dosiahnuť spoločné riešenie na obnovenie tohto autobusového spojenia v prospech všetkých obyvateľov prihraničného regiónu. Veľká vďaka patrí našim partnerom na Slovensku, spolkovej krajine Dolné Rakúsko a tímu baum_cityregion.
V pozadí: László Ivan (generálny riaditeľ autobusového dopravcu Arriva), Juraj Droba (predseda BSK), Matúš Kužel (generálny riaditeľ Bratislavská integrovaná doprava, a.s.), Tatiana Kratochvílová (prvá námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislavy)