baum

Grémiá a hlavné podujatia projektu

Stretnutia Starostov

Pravidelné stretnutia starostiek a starostov 8 prihraničných mestských častí Bratislavy a 15 rakúskych miest a obcí v Dolnom Rakúsku a Burgenlandsku.

Riadiaca skupina

Skupina zástupcov hore uvedených cieľových slovenských a rakúskych miest a obcí, ktorá má kompetenciu rozhodovať o použití  akčných rozpočtov projektových partnerov a ktorá dohliada na realizáciu projektu a plnenie zámerov.

Konferencia BAUM

Jediná odborná slovensko – rakúska konferencia v oblasti územného manažmentu regiónu BAUM organizovaná každoročne. Na konferencii sú prezentované témy z rôznych oblastí záujmu regiónu BAUM.