Projekt „baum_cityregion“ Vás srdečne pozýva
na BORDER WALKs – komentované vychádzky
na témy Rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave a Židovská Bratislava

1. Border Walk

Téma: Rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave

Dátum: 9. apríl 2022 o 10:00 hod. a o 14:00 hod., každá cca. 2,5 hod. Vychádzky sú identické.


Začiatok:
Park pri zastávke MHD „Gerulata“ v MČ Bratislava – Rusovce

Gerulata. Quelle/Zdroj: BKIS

2. Border Walk 

Téma: Židovská Bratislava

Dátum: 24. apríl 2022 10:00 hod. a o 14:00 hod., každá cca. 2,5 hod. Vychádzky sú identické.

Začiatok: Pamätník Chatama Sofera, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava

Pamätník Chatama Sofera. Quelle/Zdroj: visitbratislava.com

Dvojjazyčný formát: simultánne tlmočenie – nemčina & slovenčina

Počet účastníkov obmedzený. Registrácia prostredníctvom online formulára je možná najneskôr týždeň pred podujatím: https://forms.office.com/r/zHDyXdYjbh

Parkovanie a príchod verejnou dopravou:

1. Border Walk (9.4.2022)
Rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave

 • Stretneme sa v parku pri zastávke Gerulata v Rusovciach.
 • Parkovanie: pri pošte, pred obchodom „Kraj“ alebo pred budovou SĽUK-u.
 • Príchod verejnou dopravou:
 • Zo zastávky Most SNP – Bus 91
 • Zo zastávky Nové SND – Bus č. 90
 • Zo zastávky Stn. Petržalka: Bus č. 91 (smer Čunovo)

 

2. Border Walk (24.4.2022)
     Židovská Bratislava

 • Stretneme sa pri Pamätníku Chatama Sofera, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava
 • Parkovanie: Riverpark, Dvořákovo nábrežie 4 – 10 (Parkgarage)
 • Príchod verejnou dopravou:
  Zo zastávky Hlavná stanica električkou č. 1 (smer Nám. Ľ Štúra) na Nám. Ľ. Štúra, prestup na električku č. 4 (smer Pri kríži, Dúbravka), vystúpiť na zastávke Chatam Sófer

 

Plagát na stiahnutie

Kontakt: [email protected]

Tel. 00421 904 246 145

Das Projekt „baum_cityregion“ lädt Sie herzlich zu den BORDER WALKs ein – geführte Spaziergänge zu den Themen Römisches Kulturerbe in Bratislava und Jüdisches Bratislava.

1. Border Walk

Thema: Römisches Kulturerbe in Bratislava

Datum: 9. April 2022 um 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, jeweils ca. 2,5 Stunden. Beide Führungen sind identisch.

Treffpunkt: Park bei der Bushaltestelle „Gerulata“ im Stadtbezirk Bratislava – Rusovce

Gerulata. Quelle/Zdroj: BKIS

2. Border Walk 

Thema: Jüdisches Bratislava

Datum: 24. April 2022 um 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, jeweils ca. 2,5 Stunden. Beide Führungen sind identisch.

Treffpunkt: Chatam Sofer Denkmal, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava

Chatam Sofer Denkmal. Quelle/Zdroj: visitbratislava.com

Zweisprachiges Format:  Simultandolmetsch – Deutsch & Slowakisch

Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung erforderlich via Onlineformular, bis eine Woche vor dem Termin: https://forms.office.com/r/zHDyXdYjbh

Parken und Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich:

1. Border Walk (9.4.2022)
Römisches Kulturerbe in Bratislava 

 • Treffpunkt: Park bei der Bushaltestelle „Gerulata“, Gerulatská Strasse, Bratislava-Rusovce
 • Parkmöglichkeiten: bei der Post, vor dem Laden „Kraj“ oder vor dem Gebäude „SĽUK“
 • Ab Haltestelle Most SNP (Brücke SNP) – Bus Nr. 91
 • Von Wien über Kittsee nach Bratislava-Petržalka (REX 6):
  Wien Hauptbahnhof 7:45 Uhr über
  Kittsee 8:39 Uhr bis Bratislava-Petržalka 09:05 Uhr – Umsteigen bei Haltestelle Stn. Petržalka und von da mit dem Bus (Nr. 91 Čunovo) nach Gerulata in Rusovce

 

2. Border Walk (24.4.2022)
     Jüdisches Bratislava 

 • Treffpunkt: Chatam Sofer Denkmal, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava
 • Parkmöglichkeit: Riverpark, Dvořákovo nábrežie 4 – 10 (Parkgarage)
 • Von Wien über Marchegg und Hautbahnhof Bratislava (REX 8)
  Wien Hauptbahnhof 8:16 Uhr über
  Marchegg 09:03 Uhr bis
  Bratislava Hauptbahnhof 9:23 Uhr. Weiter Umstieg zur Tram 1 Nám. Ľ. Štúra
  Tram: Bratislava Hauptbahnhof 9:28 Uhr (8 Haltestellen) bis Nám. Ľ. Štúra.  Umsteigen zu Tram 4 oder weiter zu Fuß
  Nám. Ľ. Štúra (Tram 4 Pri kríži, Dúbravka, 2 Haltestellen) 9:43 Uhr bis Chatam Sofer

Poster zum Herunterladen

Kontakt: [email protected]

Tel. 00421 904 246 145