Kontakt

Mária

Mag. Christian Berger

Projektový manažér baum_cityregion

+43 676 88 591 329

[email protected]

Projektová kancelária baum
(Bratislava Územný Manažment)
Uršulínska 6, 2. poschodie, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

www.noeregional.at/baum2020
www.facebook.com/baum2020

NÖ.Regional GmbH
Hauptregion Industrieviertel
Schlossstraße 1, 2801 Katzelsdorf, Österreich

FN 425170a, LG St. Pölten, UID-Nr. ATU 69150134

www.noeregional.at
www.facebook.com/noe.regional

Mária

Mgr. Pavla Štefkovičová

Projektová manažérka baum_cityregion

+421 2 59 356 390
[email protected]

Projektová kancelária baum
(Bratislava Územný Manažment)

Sekcia územného rozvoja

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Uršulínska 6, 2. poschodie, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Ďalší spolupracovníci a členovia tímu v projekte baum_cityregion (2021-2022):

 

Ing. Silvia Jančová

finančná manažérka v projekte baum_cityregion
Oddelenie implementácie externého financovania
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
[email protected]
+ 421 2 59 356 600

Mgr. Andrea Kasanická Kostolná

projektová manažérka a garant projektu baum_cityregion do 09/2022
Sekcia územného rozvoja
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy (bývalá zamestnankyňa)

Ľudmila Glembová M. A.

odborníčka pre cezhraničnú kultúrnu spoluprácu v projekte baum_cityregion
Oddelenie kultúry
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy (bývalá zamestnankyňa)

Ing. Katarína Schlosser
odborníčka pre infraštruktúru pre udržateľné rekreačné vodné športy v projekte baum_cityregion
Sekcia územného rozvoja
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy (bývalá zamestnankyňa)

DI.in Andrea Haberkorn

regionálna poradkyňa a projektová manažérka v projekte baum_cityregion
NÖ.Regional GmbH.