Kontakt

Mária

Mag. Christian Berger

Projektový manažér baum_cityregion

+43 676 88 591 329

christian.berger@noeregional.at

Projektová kancelária Bratislava Územný Manažment (baum)
Uršulínska 6, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

www.noeregional.at/baum2020
www.facebook.com/baum2020

NÖ.Regional GmbH
Hauptregion Industrieviertel
Schlossstraße 1, 2801 Katzelsdorf, Österreich

FN 425170a, LG St. Pölten, UID-Nr. ATU 69150134

www.noeregional.at
www.facebook.com/noe.regional

Mária

Mgr. Andrea Kasanická Kostolná

Projektová manažérka a garant projektu baum_cityregion

+421 2 59 356 390
andrea.kasanicka-kostolna@bratislava.sk

Projektová kancelária Bratislava Územný Manažment (baum)

Sekcia územného rozvoja
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Uršulínska 6, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

www.bratislava.sk
www.facebook.com/baum2020
Mária

Mgr. Pavla Štefkovičová

Projektová asistentka

+421 2 59 356 390
pavla.stefkovicova@bratislava.sk

Projektová kancelária Bratislava Územný Manažment (baum)

Sekcia územného rozvoja
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Uršulínska 6, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Mária

Ľudmila Glembová M. A.

Technický personál / odborník pre cezhraničnú kultúrnu spoluprácu

+421 904 246 145
ludmila.glembova@bratislava.sk

Oddelenie kultúry
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
Uršulínska 6, 3. poschodie, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

www.bratislava.sk
www.facebook.com/baum2020