baum

podujatia

Stretnutia starostiek a starostov

Pravidelné stretnutia starostiek a starostov 9 prihraničných mestských častí Bratislavy a 15 rakúskych miest a obcí v Dolnom Rakúsku a Burgenlandsku.

Riadiaca skupina baum2020

Skupina zástupcov cieľových slovenských a rakúskych miest a obcí, ktorá mala kompetenciu rozhodovať o použití akčných rozpočtov projektových partnerov a ktorá dohliadala na realizáciu projektu a plnenie zámerov (trvala do 06/2021).

Riadiaca skupina baum_cityregion

Tento pravidelne sa stretávajúci orgán tvoria zástupcovia projektových partnerov a financovateľov projektu. Jeho práca plynule nadväzuje na „riadiacu skupinu“ z predchádzajúceho projektu baum2020, ale zaoberá sa výlučne zabezpečením udržateľnosti projektových služieb – tento orgán riadi najdôležitejšie aktivity projektu 3.1 Príprava založenia organizácie a 3.2 Organizačná stratégia.