Konferencia BAUM

Jediná odborná slovensko – rakúska konferencia v oblasti územného manažmentu regiónu BAUM organizovaná každoročne. Na konferencii sú prezentované témy z rôznych oblastí záujmu regiónu BAUM.

MESTO-RIEKA-KRAJINA, 23.11.2021

Konferencia baum_cityregion s názvom „MESTO-RIEKA-KRAJINA“ organizovaná 23.11.2021 v spolupráci s Fórom Dunajského fondu Stredoeurópskej nadácie

Hlavní rečníci:
Mikuláš Huba, environmentalista, vedecký pracovník Geografického ústavu SAV a profesor na Ústave manažmentu STU v Bratislave

Manfred Rosenberger, bývalý účastník obsadenia Hainburských luhov, biológ, historik a strážca v Národnom parku Donau-Auen (online)

Martin Mišík, iniciatíva Bratislavský dunajský park

Konferencia baum2020, 17.03.2021

Hlavní rečníci:
Erhard Busek, predseda Inštitútu pre Podunajsko a strednú Európu a bývalý vicekancelár

Hugo Portisch, novinár a pamätník „starej“ Bratislavy (narodený v Bratislave)

Slovenská verzia záznamu a tlmočenie do SK