V apríli sa začali aktivity na novom projekte „baum_cityregion“, ktorý pokračuje v tom, čo realizoval projekt „baum2020“.
Okrem témy inštitucionalizácie sa v ňom budeme intenzívnejšie venovať aj téme kultúry, konkrétne napr. kultúrnemu dedičstvu. A to všetko samozrejme v kontexte slovensko – dolnorakúsko – burgenlandskej cezhraničnej spolupráce.
Na túto pozíciu hľadáme šikovného kolegu / kolegyňu s „otvorenou“ hlavou.
Ak Vás mestský región Bratislavy a rakúskeho okolia nadchýňa rovnako, ako nás a oblasť kultúry je Vaša „šálka kávy“, prihláste sa na novovytvorenú pozíciu na magistráte hl. mesta SR Bratislava, Oddelenie kultúry na tomto linku: https://ats.nalgoo.com/sk/gate/bratislava/position/42736.