V  novembri 2020 sa na slovensko – rakúskom hraničnom prechode Jarovce – Kittsee stretli zástupcovia mestskej časti Bratislava – Rusovce a rakúskeho Petronell – Carnuntum.  Pri tejto príležitosti podpísali Dohodu o spolupráci a projektovú žiadosť s názvom „Gerulata-Carnuntum – história žije!“ (GeruCa). Súčasťou projektu, pri ktorom asistovali aj kolegovia z NÖ. Regional a zástupcovia projektu baum2020, sú okrem aktivít v oblasti kultúry a cestovného ruchu aj menšie  investičné opatrenia na oboch stranách hranice, ktoré zlepšia infraštruktúru v okolí auxiliárneho kastela na rakúskej strane a v okolí rímskeho kastela Gerulata na slovenskej strane.

Projekt, ktorého obsahom je propagácia dvoch výnimočných miest s miestami rímskej histórie, bol predložený na Program spolupráce INTERREG VA SK-AT na konci novembra 2020. Rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa očakáva v 1. kvartáli 2021.

Stretnutie starostiek a starostov

Dňa 30. júna 2021 sa po takmer jeden a polročnej pauze spôsobenej koronakrízou uskutočnilo stretnutie starostiek a starostov prihraničných mestských častí Bratislavy a miest a obcí dolnorakúskeho a burgenlandského okolia pri petržalskom bunkri B-S 8 „Hřbitov“. Záujem...

Výročná správa 2020

V rámci  projektu baum2020 bola v októbri vypracovaná v poradí už tretia Výročná správa, v ktorej nájdete popis hlavných míľnikov platformy spolupráce medzi hlavným mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi z Dolného Rakúska NÖ.Regional a z Burgenlandu...