V rámci projektu baum2020 sme vydali správu o činnosti za obdobie 10/2020 – 06/2021 spolu so Záverečnou správou baum2020. Počas posledných 9 mesiacov bola napríklad dokončená „Štúdia vodáckej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave“ a „Rekreačná mapa cezhraničnej udržateľnej mobility pre Bratislavu & rakúske okolie“. Okrem toho projekt baum2020 podporil iniciovanie a čiastočne aj vypracovanie piatich projektov predložených v rámci programu spolupráce Interreg VA SK-AT, vrátane projektu mobility „Clean Mobility“ a„GeruCa“ – spolupráca rímskych miest Petronell-Carnuntum a mestskej časti Bratislava-Rusovce.

Najvýznamnejším, a zároveň záverečným podujatím projektu bola „Konferencia Bratislava a okolie“ 17. marca 2021, ktorá sa konala už po tretíkrát, tento raz v online priestore. Medzi prednášajúcimi vystúpili aj dvaja obzvlášť prominentní hostia, Dr. Erhard Busek, bývalý vicekancelár Rakúskej republiky, a novinárska legenda Dr. Hugo Portisch, ktorý sa prihovoril prostredníctvom video pozdravu a ktorý bol zároveň jeho posledným verejným vystúpením krátko pred jeho smrťou.

Záverečná správa sumarizuje najdôležitejšie medzníky a výsledky celého trvania projektu baum2020, ktorý odštartovali Hl. mesto SR Bratislava, NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland v marci 2017.

Dokument nájdete na stránke „médiá a odkazy“ v sekcii „výročné správy“ alebo priamo na tomto odkaze.

Želáme Vám zaujímavé čítanie!

Projektový tím baum2020

SAVE THE DATE

SAVE THE DATE Hlavné mesto SR Bratislava, NÖ.Regional (Dolné Rakúsko) a Wirtschaftsagentur Burgenland Vás srdečne pozývajú na nasledovné podujatie, ktoré sa koná v rámci EU-Interreg Projektu baum_cityregion:   Konferencia Bratislava a okolie Už v poradí piata...

BORDER WALK Židovské Kittsee – Pozvánka

Projekt „baum_cityregion“ Vás srdečne pozýva na BORDER WALK– komentovaná vychádzka na tému Židovské Kittsee. UPDATE: Kapacita Border Walk - Židovské Kittsee je už naplnená. Ďakujeme za pochopenie. Dátum: 21. máj 2022 o 14:00 hod., cca. 2 hod. Začiatok: Zámok...

BORDER WALK Židovská Bratislava

Už túto nedeľu, 24.04.2022 sa uskutoční druhá "Border Walk", komentovaná vychádzka v dvojjazyčnom formáte so sprievodcom, tentokrát na tému Židovská Bratislava. Ďakujeme za Váš veľký záujem o účasť na Border Walk! Kapacita obidvoch vychádzok v čase o 10:00 aj 14:00...

BORDER WALK – Pozvánka

Projekt „baum_cityregion“ Vás srdečne pozývana BORDER WALKs - komentované vychádzky na témy Rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave a Židovská Bratislava.  1. Border Walk Téma: Rímske kultúrne dedičstvo v Bratislave Dátum: 9. apríl 2022 o 10:00 hod. a o 14:00 hod.,...