V rámci  projektu baum2020 bola v októbri vypracovaná v poradí už tretia Výročná správa, v ktorej nájdete popis hlavných míľnikov platformy spolupráce medzi hlavným mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi z Dolného Rakúska NÖ.Regional a z Burgenlandu Regionalmangement Burgenland od konca roka 2019 do októbra 2020.

Dokument nájdete na https://baumregion.eu/wp-content/uploads/2021/02/baum2020_vyrocna-sprava_2020_SK.pdf.