Zelený koridor na štátnej hranici realizovaný z prostriedkov baum_cityregion

NOV 12, 2022

Finančné prostriedky z projektu boli použité na výsadbu zeleného koridoru priamo na štátnej hranici medzi Bratislavou-Petržalkou a Kittsee. Počas jedného slnečného novembrového víkendu vysadilo približne 250 dobrovoľníkov 1000 kríkov a 70 stromov. Vytvorila sa tak súvislá zelená nárazníková zóna, ktorá vizuálne ohraničuje novoplánovanú štvrť Nesto a zmierňuje potenciálne konflikty využitia (veľkomesto verzus poľnohospodárske využitie) s okolitou rakúskou krajinou.

Úprimné poďakovanie patrí Oddeleniu tvorby mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré tento projekt vymyslelo a realizovalo z prostriedkov projektu baum_cityregion.

Na svoje konto si projekt baum_cityregion môže pripísať aj vypracovanie krajinno-architektonickej koncepcie (štúdie) pre výsadbu a zhodnotenie Trojmedzia SK-AT-HU.

Foto_Grünkorridor_Zelený_koridor_(c)Marek_Velček

Foto_Grünkorridor_Zelený_koridor_(c)Marek_Velček